Privacy Policy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.weblinck.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Voor wie geldt deze Privacy Policy?

Deze Privacy Policy geldt voor alle relaties van Weblinck.
en gebruikers van www.weblinck.nl

Contactgegevens van Weblinck

Stroovledder 10
7991SB Dwingeloo
KvK-nummer: 75805081
info@weblinck.nl

Vestigingsnummer: 000043656439

Verstrekking van persoonsgegevens,

- vanwege gebruik van onze website.

Weblinck plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

- ten behoeve van communicatie

Wanneer u e-mail, berichten, documenten of afbeeldingen naar ons verzendt, is het mogelijk
dat we deze bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te beantwoorden en/of uw
verzoeken te verwerken. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke
gegevens waarover wij beschikken. Deze gegevens worden in geen enkel geval gedeeld met
derden zonder expliciete toestemming.

- in verband met diensten

Wanneer u een overeenkomst met ons aangaat vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst(en) uit te kunnen voeren. De gegevens
worden opgeslagen op onze eigen beveiligde Cloud servers van Weblinck of die van een derde
partij zoals die van Hostinger, onze hostingspartner. Wij zullen deze gegevens niet combineren
met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies Policy

Weblinck plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

- Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

- Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door Weblinck te beïnvloeden.

Onze adverteerders

Op Weblinck adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen.

Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. Weblinck heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.

Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen.

  • Youtube
  • Linkedin
  • Facebook
  • Google Analytics
  • Google Ads

Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. Weblinck kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacy policy van Weblinck.

Uw Rechten

Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Bij vragen over onze privacyverklaring, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in
(of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons
opnemen per e-mail of post.

Recht op vergetelheid

U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten verwijderen door ons.
Op uw verzoek zullen wij zo snel als mogelijk aan dit verzoek voldoen.

Recht op inzage en correctie

U hebt namelijk altijd het recht op inzage van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
Op uw verzoek ontvangt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebt u het recht deze
te laten corrigeren. Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor
het doel waarvoor ze worden verwerkt, kunt u ze volledig laten maken door ons een verklaring
daartoe te sturen.

Recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens

In plaats van verwijdering van uw persoonsgegevens heeft u ook het recht om ons te verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk zullen gebruiken. U heeft dit recht op beperking wanneer:• U de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid aan
het controleren zijn;
• De verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat de
persoonsgegevens worden gewist door ons;
• Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wél nodig hebt in het kader
van een rechtsvordering;
• U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en er
onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen
dan uw belangen bij bezwaar.
Wanneer er sprake is van beperking van verwerking zullen wij enkel die persoonsgegevens
verwerken waarvoor wij uw toestemming hebben of welke persoonsgegevens noodzakelijk
zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van
andere personen of om andere gewichtige redenen zullen we de verwerking niet beperken.
Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij u daarover.

Recht op overdraagbaarheid

Het kan zijn dat u uw persoonsgegevens die wij verwerken wenst over te dragen aan een andere partij. Op uw verzoek zullen we daartoe medewerking verlenen. In dat geval kunt u ervoor
kiezen om de gegevens aan u over te dragen of rechtstreeks aan die andere partij.

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.
Bij een bezwaar zullen wij de verwerking staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen
dat uw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om
de verwerking niet te staken.

Intrekken toestemming voor gegevensverwerking

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, in te trekken. Op uw verzoek stoppen wij dan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Let op: de intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende
kracht.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming waaraan voor u rechtsgevolgen
zijn verbonden of die u op een andere manier aanmerkelijk treft.

Geautomatiseerde besluitvorming

Indien u een klacht hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken kunt u
zich natuurlijk tot ons wenden. Wij proberen er dan samen met u uit te komen.
U hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)
kunt u lezen hoe u dit moet doen.
We hebben deze privacyverklaring met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook
met uw persoonsgegevens omgaan. Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heeft
u vragen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws

Websites

Een website laten ontwikkelen die werkt.

Webshops

Webshops die goed converteren en een vertrouwd gevoel geven.

Marketing

Doelgerichte marketing campagnes.

Project in gedachten?

Leuk dat je op onze website bent beland, neem gerust contact met ons op!

Samen met ondernemers in heel Nederland hebben we veel leuke projecten mogen realiseren!

Klaar om jouw volledige potentie te behalen?

For consultation & enrolment call today